Φωτογραφίες από τα Κύθηρα

Χωριά
kythera0486.JPG
kythera0506.JPG
kythera0508.JPG
kythera0515.JPG
kythera0516.JPG
kythera0517.JPG
kythera0518.JPG
kythera0519.JPG
kythera0520.JPG
kythera0522.JPG
kythera0523.JPG
kythera0525.JPG
kythera0505.JPG
kythera0504.JPG
kythera0489.JPG
kythera0493.JPG
kythera0494.JPG
kythera0495.JPG
kythera0496.JPG
kythera0497.JPG
kythera0498.JPG
kythera0499.JPG
kythera0500.JPG
kythera0502.JPG
kythera0503.JPG
kythera0527.JPGΚορυφή
  • …και κάτου από τους άξενους τους ουρανούς, το πλοίο Απόμεινε ακυβέρνητο στο κύμα τ’ αφρισμένο (Ταξίδι στα Κύθηρα, Κώστας Ουράνης 1690 – 1953)