Φωτογραφίες από τα Κύθηρα

Μνημεία
kythera0358.JPG
kythera0389.JPG
kythera0388.JPG
kythera0387.JPG
kythera0386.JPG
kythera0385.JPG
kythera0384.JPG
kythera0383.JPG
kythera0382.JPG
kythera0390.JPG
kythera0391.JPG
kythera0400.JPG
kythera0399.JPG
kythera0398.JPG
kythera0397.JPG
kythera0396.JPG
kythera0395.JPG
kythera0394.JPG
kythera0393.JPG
kythera0381.JPG
kythera0380.JPG
kythera0368.JPG
kythera0367.JPG
kythera0366.JPG
kythera0365.JPG
kythera0364.JPG
kythera0363.JPG
kythera0360.JPG
kythera0362.JPG
kythera0369.JPG
kythera0370.JPG
kythera0379.JPG
kythera0378.JPG
kythera0377.JPG
kythera0376.JPG
kythera0375.JPG
kythera0374.JPG
kythera0373.JPG
kythera0372.JPG
kythera0401.JPGΚορυφή
  • …και κάτου από τους άξενους τους ουρανούς, το πλοίο Απόμεινε ακυβέρνητο στο κύμα τ’ αφρισμένο (Ταξίδι στα Κύθηρα, Κώστας Ουράνης 1690 – 1953)