Φωτογραφίες από τα Κύθηρα

Τοπία
kythera0226.JPG
kythera0250.JPG
kythera0251.JPG
kythera0252.JPG
kythera0253.JPG
kythera0255.JPG
kythera0256.JPG
kythera0257.JPG
kythera0258.JPG
kythera0259.JPG
kythera0260.JPG
kythera0261.JPG
kythera0262.JPG
kythera0263.JPG
kythera0264.JPG
kythera0265.JPG
kythera0266.JPG
kythera0267.JPG
kythera0249.JPG
kythera0248.JPG
kythera0247.JPG
kythera0227.JPG
kythera0228.JPG
kythera0230.JPG
kythera0231.JPG
kythera0232.JPG
kythera0233.JPG
kythera0234.JPG
kythera0235.JPG
kythera0236.JPG
kythera0237.JPG
kythera0238.JPG
kythera0239.JPG
kythera0241.JPG
kythera0242.JPG
kythera0243.JPG
kythera0244.JPG
kythera0246.JPG
kythera0361.JPGΚορυφή
  • …και κάτου από τους άξενους τους ουρανούς, το πλοίο Απόμεινε ακυβέρνητο στο κύμα τ’ αφρισμένο (Ταξίδι στα Κύθηρα, Κώστας Ουράνης 1690 – 1953)