Φωτογραφίες από τα Κύθηρα

Βαλέριος Τζάννες
kythera0311.JPG
kythera0327.JPG
kythera0328.JPG
kythera0329.JPG
kythera0330.JPG
kythera0331.JPG
kythera0332.JPG
kythera0334.JPG
kythera0335.JPG
kythera0336.JPG
kythera0337.JPG
kythera0339.JPG
kythera0338.JPG
kythera0340.JPG
kythera0326.JPG
kythera0325.JPG
kythera0312.JPG
kythera0313.JPG
kythera0314.JPG
kythera0315.JPG
kythera0316.JPG
kythera0317.JPG
kythera0318.JPG
kythera0319.JPG
kythera0320.JPG
kythera0321.JPG
kythera0322.JPG
kythera0323.JPG
kythera0324.JPG
kythera0341.JPGΚορυφή
  • …και κάτου από τους άξενους τους ουρανούς, το πλοίο Απόμεινε ακυβέρνητο στο κύμα τ’ αφρισμένο (Ταξίδι στα Κύθηρα, Κώστας Ουράνης 1690 – 1953)