Στέγαση Φοιτητών από το Τριφύλλειο

25/08/2014

Το Τριφύλλειο Ίδρυμα ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις Κυθηρίων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ της Αττικής), πρωτοετείς ή σε προχωρημένα έτη σπουδών, για δωρεάν στέγαση μέχρι 6 ατόμων σε διαμερίσματα ιδιοκτησίας του στην Αθήνα. Δικαιούχοι είναι φοιτητές για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 1) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους έχει γεννηθεί στα Κύθηρα, 2) έχουν φοιτήσει και στις τρεις τάξεις του λυκείου Κυθήρων, και 3) το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από 16.000 Ευρώ. Προτεραιότητα έχουν οι πρωτοεισαγόμενοι και ακολουθούν οι ήδη φοιτούντες.

Δεκτές γίνονται επίσης αιτήσεις σπουδαστών μεταλυκειακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΙΕΚ), με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις, εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις δεν καλύπτονται από φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, και με την υποχρέωση κάθε τετράμηνο να προσκομίζουν βεβαίωση προόδου των σπουδών τους. 

Με την αίτηση θα συνυποβάλλονται: α) εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία, ότι οι γονείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος, και β) βεβαίωση από τον λυκειάρχη ότι ο αιτών ή αιτούσα φοίτησε και στις τρεις τάξεις του λυκείου Κυθήρων.

Οι επιλεγέντες για στέγαση στο φοιτητικό σπίτι θα συγκατοικούν υποχρεωτικά (σε ξεχωριστά δωμάτια) με ένα δεύτερο άτομο του ιδίου φύλου και θα έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας και τους λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ. κλπ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014
Αιτήσεις υποβάλλονται στο Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων
Θεμιστοκλέους 5, 8ος Όροφος, Αθήνα, ΤΤ 106 77
Τηλ. 210-3838190

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή