Αγροτική Είδηση

09/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε εφαρμογή του Νόμου 4036/2012 για τα γεωργικά φάρμακα, καλούνται όλοι οι κάτοχοι εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστήρες αγρού, νεφελοψεκαστήρες) να προσέλθουν στην επικείμενη καταγραφή των μηχανημάτων τους, που θα πραγματοποιηθεί στις κατά τόπους περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στις κάτωθι ημερομηνίες:  

Συνεταιρισμός Λιβαδίου: 14-15/05/2013, 09:00-13:00
Συνεταιρισμός Ποταμού: 16/05/2013, 09:00-13:00

Στην περίπτωση που υπάρχει κάτοχος ψεκαστικού μηχ/τος που δραστηριοποιείται σε περιοχή της Π.Ε. Νήσων η οποία δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, παρακαλείται να προσέλθει στην πλησιέστερη στη γεωργική του εκμετάλλευση περιοχή από τις παραπάνω, στις ημερομηνίες που αντιστοιχούν, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 210 5240843, 210 5245572.

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή