Δήλωση Νομάρχη Πειραιά για τον «Καλλικράτη»

14/01/2010

Μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα, Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010, στα γραφεία της ΕΝΑΕ, το Δ.Σ. της ΕΝΑΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση, ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ και επικεφαλής της παράταξης «Κίνημα Αυτοδιοίκησης στην ΕΝΑΕ» έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η νέα αρχιτεκτονική με το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ συνιστά μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές παρεμβάσεις στη χώρα, για τη περιφέρεια μετά τη μεταπολίτευση.

Δεν οδηγεί σε προσωρινές λύσεις ή συμβιβαστικές διευθετήσεις αλλά αποτελεί θεσμικό όχημα για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, για εξοικονόμηση πόρων, για ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη.

Σαν αυτοδιοίκηση θέλουμε η ισχυρή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης  που υπάρχει στο σχέδιο αρχών του Καλλικράτη να μη κάνει βήμα πίσω, να ολοκληρωθεί η ρήξη με το συγκεντρωτικό κράτος, με τη διαφθορά.

Το σχέδιο αυτό πρέπει στην κατάληξή του σε νομοσχέδιο να οδηγεί:

•    Α) Στο προσδιορισμό του ρόλου της κεντρικής διοίκησης (κράτος –στρατηγείο).

•    Β) Στον απόλυτο προσδιορισμό  του πεδίου δράσης (αρμοδιότητες ) των αυτοδιοικητικών θεσμών και επίσης των πόρων (που πριν δοθούν θα πρέπει να κοστολογηθούν έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού προς όφελος των πολιτών)

•    Γ) Στη συνέργεια  όλων  για το θέμα των εργαζομένων μέσα από τη  Δημιουργία Χάρτας ανθρώπινου δυναμικού.

•    Δ) Στη διασφάλιση της εποπτείας των πράξεων από αρχή ανεξάρτητη που θα ελέγχει την νομιμότητα και όχι την σκοπιμότητα.

•    Ε) Στη διασφάλιση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της αιρετής περιφέρειας ( ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, Τομεακά προγράμματα, Δημόσιες επενδύσεις).

•    ΣΤ) Στη δημιουργία ταμείου σύγκλισης για άμβλυνση πιθανών τοπικών ανισοτήτων.

•    Ζ) Στη σύσταση οργανισμού διάρθρωσης και λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων.

•    Η) Στη σύνταξη Κώδικα Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

•    Θ) Στη σύσταση Χάρτας περιουσιακών στοιχείων».Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή