Αυτόνομο Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων

13/10/2009

Τη δημιουργία Αυτόνομου Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ εξασφάλισε η Νομαρχία Πειραιά.

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 ενός πολύ σημαντικού έργου που θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό, ενεργοποίηση και ανταπόκριση της Νομαρχίας Πειραιά και των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών του κράτους για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους από διάφορους κινδύνους, όπως ακραία φυσικά φαινόμενα, εξασφάλισε η Νομαρχία Πειραιά.

Πρόκειται συγκεκριμένα για το έργο της δημιουργίας Αυτόνομου Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €, το οποίο ενέκρινε η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Αντικείμενό του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες για την αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων σε όλα τα στάδια του φαινομένου που αφορούν την προστασία, έγκαιρη ενημέρωση, διαχείριση, εκτίμηση και αποκατάσταση.

Το προς ανάπτυξη Πληροφοριακό Σύστημα θα είναι βασισμένο κύρια σε τεχνολογίες Φωτογραμμετρίας, Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας & Τηλεπισκόπησης και θα παρέχει στους χρήστες του μια σειρά από πληροφορίες χρήσιμες για την εκτίμηση του κινδύνου, αλλά και για τον καλύτερο συντονισμό των μονάδων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση των φαινομένων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Πυρκαγιών, ενός κέντρου επιχειρήσεων που θα μπορεί εύκολα και αποτελεσματικά, έχοντας πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο να μπορεί να συντονίσει δυνάμεις από διαφορετικούς φορείς, να διαχειριστεί πόρους και προσωπικό, να προβλέψει με τη χρήση ειδικού μοντέλου και τις συνθήκες που επικρατούν αλλά και την επέκταση της φωτιάς.

Παράλληλα, με την αξιοποίηση των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων θα δημιουργηθεί μια πλούσια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Οδικό δίκτυο, τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τα σημεία παροχής ύδατος, την ακριβή γεωγραφική θέση σημείων ειδικού ενδιαφέροντος, τα οικιστικά στοιχεία στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχίας Πειραιά.

Μετά την ένταξη του έργου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησής του μέσω διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας υπογράμμισε ότι «Στη Νομαρχία Πειραιά, γνωρίζοντας ότι η Δ’ Προγραμματική Περίοδος αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και των νησιών μας, είμαστε πανέτοιμοι εδώ και καιρό, τόσο σε οργανωτικό, όσο και σε επίπεδο διεκδίκησης πόρων ώστε να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία στο στοίχημα της αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων. Με σκληρή δουλειά και προετοιμασία είμαστε σε θέση να διεκδικούμε σήμερα πόρους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 που ξεπερνούν τα 150 εκ. € και αφορούν χρηματοδότηση έργων λιμενικών, αντιπλημμυρικών, για τους υδάτινους πόρους, πρασίνου και κοινωνικής πρόνοιας που θα συμβάλλουν ενεργά και αποφασιστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας» και πρόσθεσε «Με το αυτόνομο σύστημα διαχείρισης κρίσεων, δημιουργούμε μια εξαιρετικά ισχυρή ασπίδα προστασίας τόσο των συμπολιτών μας όσο και του περιβαλλοντικού μας πλούτου. Και αυτό γιατί με την ολοκλήρωσή του, η επιχειρησιακή ικανότητα όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχίας Πειραιά αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται σημαντικά μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες. Απαντάμε έτσι ουσιαστικά και αποφασιστικά στο επιτακτικό αίτημα του πολίτη να αισθάνεται ασφάλεια για τη ζωή και την περιουσία του όποτε και όπου παραστεί ανάγκη».

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή