Στο ΤΑΙΠΕΔ ...έτσι ξαφνικά και η Παλαιόπολη

12/12/2013

Σαν να μην τους έφτανε να ξεπουλήσουν όλη την Ελλάδα, τώρα φαίνεται πως θέλουν να βάλουν χέρι στην Παλαιόπολη των Κυθήρων. Ο λόγος για το Υπουργείο Οικονομικών που με απόφαση της ηγεσίας μεταβιβάζει στο ΤΑΙΠΕΔ έκταση 13 στρεμμάτων στην Παλαιόπολη Κυθήρων. Η πληροφορία μας έρχεται από το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αρ. 3025/τ.Β/28-11-2013 και ύστερα από διερεύνηση του ίδιου του προέδρου της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας. Όπως είναι γνωστό, η δημόσια γη και περιούσία των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων ανήκει στους δημότες και διαχειρίζεται εκ της εκλεγμένης επιτροπής που αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου, προκαλεί έντονες ανησυχίες η πρόθεση να παραχωρηθεί γη από το Υπουργείο χωρίς να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, μιας και το Ελληνικό Δημόσιο πλην του ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία στη Δημόσια Γη των Κυθήρων, μπορεί να απασχολεί τη Επιτροπή μόνον ως ιδιώτης. Προφανώς μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση στην επιστολή που έστειλε προς το ΤΑΙΠΕΔ η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας και σας την παραθέτουμε παρακάτω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων - Αντικυθήρων

Κύθηρα, 11/12/2013
Αρ. Πρωτ.: Ε.16/21/424

Προς:  Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.
Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου
10562 Αθήνα

Θέμα: κυριότητα έκτασης στην Παλαιόπολη Κυθήρων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3025/τεύχος Β/28-11-2013, και συγκεκριμένα στον πίνακα που υπάρχει στη σελ. 7 αυτού, μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ και μια έκταση γης στην Παλαιόπολη των Κυθήρων έκτασης 13.730,00 τ.μ. που αναφέρεται ως περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου. Σας ενημερώνουμε ότι στα Κύθηρα και Αντικύθηρα δεν υπάρχουν εκτάσεις που να ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο καθώς το τεκμήριο κυριότητας είναι αποκλειστικώς υπέρ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, που συνιστά αυτοδιοίκητο και ανεξάρτητο ΝΠΔΔ ιδρυθέν από το Κράτος. Ως εκ τούτου, εάν το Δημόσιο επικαλείται ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων, οφείλει κατά το Νόμο να προβεί σε απόδειξη της κυριότητάς τους με νόμιμους τίτλους κτήσης, συνεπώς αντιμετωπίζεται ως ιδιώτης (άρθρο 84 Ν.1416/84).
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως της παρούσης να μας αποστείλετε:
1. Πλήρη στοιχεία της εν λόγω εκτάσεως (ακριβή τοποθεσία, όρια, γειτνιάσεις, τοπογραφικό διάγραμμα εφόσον υπάρχει).
2. Νόμιμους τίτλους κτήσης που να αποδεικνύουν την κυριότητα του Δημοσίου επί αυτής σύμφωνα με όσα ορίζονται σαφώς στο Ν.1416/84 (άρθρο 84).

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. 
Παρακαλούμε για άμεση απάντησή σας. 

Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή