Αποδοχή Μελετών Έργων Δήμου Κυθήρων

07/11/2011

Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 25/10/2011 συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι κάτωθι μελέτες για την εκτέλεση έργων καθώς και η υποβολή των φακέλων των έργων στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

α) Την υπ’ αριθμ. 73/2011 μελέτη για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Φρατσίων», προϋπολογισμού 285.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων (πρώην ΤΥΔΚ).

Την προκαταρκτική μελέτη του ανωτέρω έργου συνέταξε ο μελετητής Ανδρέας Μαριάτος.

β) την υπ’ αριθμ. 74/2011 μελέτη για το έργο «Αποκατάσταση Αστικού Σχολείου Ποταμού», προϋπολογισμού 168.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων (πρώην ΤΥΔΚ).

γ) Την υπ’ αριθμ. 76/2011 μελέτη για το έργο «ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ - Βελτίωση και Σήμανση Μονοπατιών Δήμου Κυθήρων», προϋπολογισμού 202.950,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων (πρώην ΤΥΔΚ).

δ) Την υπ’ αριθμ. 75/2011 μελέτη για το έργο «Προστασία Πρανών Ρέματος Παλαιόπολης», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων (πρώην ΤΥΔΚ).

ε) Την υπ’ αριθμ. 68/2011 μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση και Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Μητάτων (Διαμόρφωση και Αναβάθμιση Νοτίου ορίου)», προϋπολογισμού 253.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων (πρώην ΤΥΔΚ).

Την προκαταρκτική μελέτη του ανωτέρω έργου που συνέταξε ο μελετητής Ανδρέας Μαριάτος.

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή