Νέες εκλογές στο Σύλλογο Ενοικιαζομένων

15/06/2014

Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Πελοποννήσου και Κυθήρων, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων με την επωνυμία "ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ" ότι δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλλαν την παραίτηση τους αναφέροντας τους λόγους της απόφασης τους αυτής.

Επειδή κατά το παρελθόν υπήρχαν και άλλες παραιτήσεις από μέλη του Δ.Σ και ακολούθησε και άρνηση των αναπληρωτών να αναλάβουν καθήκοντα πρέπει βάσει του καταστατικού του Συλλόγου άρθρο 16 παρ.5 όπου αναφέρει "Αν παραιτηθούν ταυτόχρονα τόσα μέλη όσα η απόλυτη πλειοψηφία του Δ.Σ τότε θεωρείται παρατημένο όλο το Δ.Σ. και συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ". 

Ο εν λόγω Σύλλογος έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες. 

Ενημερώνουμε ότι τα μέλη σωματεία οφείλουν να ενημερώνουν την Διοίκηση της Ομοσπονδίας για οποιαδήποτε μεταβολή γίνεται στην δύναμη και στις Διοικήσεις τους , αποστέλλοντας τον μήνα Μάη κάθε έτους κατάσταση με τα μέλη τους. 

Καθώς επίσης είναι υποχρεωμένα όταν υπάρχουν αλλαγές στη σύνθεση των Διοικητικών τους οργάνων και των αντιπροσώπων τους της Ομοσπονδίας να το γνωστοποιούν αμέσως βάσει του καταστατικού της Ομοσπονδίας που έχει ισχύ πάνω από το καταστατικό του κάθε Συλλόγου στην αρμοδιότητα των Διοικητικών οργάνων. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας γνωστοποιώντας τόπο, ημέρα και ημερομηνία διενέργειας εκλογών νέου Δ.Σ. όπως παραστούν εκπρόσωποι από την Ομοσπονδία βάσει καταστατικού. 

Η Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας
Δεμέστιχα Κατερίνα                             Δέσποινα Παπούλη          


Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή