Προσλήψεις στο Δήμο Κυθήρων

30/03/2011

Ακολουθεί ενημέρωση που λάβαμε από το δημοτικό σύμβουλο κο Δημήτρη Φατσέα. Να κάνουμε σαφές ότι ουδέποτε μέχρι τη σημερινή ημέρα, έχουμε λάβει ανάλογες ενημερώσεις επισήμως από το Δήμο Κυθήρων, ενώ έχουμε εκφράσει παράκληση στο δήμαρχο και στην υπηρεσία. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ανταπόκριση.

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο (συνεδρίαση της 21-03-2011) αποφάσισε να  ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών έγκριση για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (εκτός αυτού που είχε ζητήσει με την απόφαση 60/2011 κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 02/03/2011)  ως εξής:

Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1. Ένας (1)  χειριστής μηχανημάτων έργων κατηγορίας Δ.Ε ή Υ.Ε με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών.

2. Ένας (1 )υδραυλικός κατηγορίας Δ.Ε με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών

3. Τέσσερις (4)  βοηθοί υδραυλικών κατηγορίας Υ.Ε ή Δ.Ε με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών.

4. Έναν (1) υδρομετρητής κατηγορίας Υ.Ε με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8)  μηνών.

5. Τέσσερις (4) οδηγοί κατηγορίας Δ.Ε με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών.

6. Οχτώ (8) εργάτες καθαριότητας κατηγορίας Υ.Ε με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών.

7. Οχτώ (8) εργάτες καθαριότητας κατηγορίας Υ.Ε με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών.

Όσοι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις και έχουν τις σχετικές ειδικότητες, να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις του Δήμου ώστε όταν προκηρυχθούν οι θέσεις που θα εγκριθούν από το υπουργείο των Εσωτερικών, να υποβάλλουν αίτηση αμέσως μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (άρα να έχουν τα χαρτιά τους έτοιμα από τώρα γιατί οι προθεσμίες που δίνονται είναι ελάχιστες), έτσι ώστε οι προσλήψεις να γίνουν με διαφάνεια και αξιοκρατία και να αποφευχθούν άλλες σκοπιμότητες. Χρειάζεται προσοχή στην συμπλήρωση της αίτησης και στα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να πάρουν όλα τα μόρια που δικαιούνται (εντοπιότητα, χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανηλίκων τέκνων, βαθμός απολυτηρίου ή πτυχίου, εμπειρία  κλπ). Απαραίτητος ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η βεβαίωση παραλαβής όλων των δικαιολογητικών.

Δημήτρης Φατσέας                                                                        23-03-2011                                                                           

Δημοτικός Σύμβουλος

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή