Δελτίο Τύπου Δήμου Κυθήρων Ιαν. 2011

11/01/2011

Την Κυριακή, 02/01/2011 και ώρα 18:00 μετά από πρόσκληση του πρώτου σε αριθμό σταυρών Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο συνεκλήθη το Νέο Δημοτικό Συμβούλιο  σε συνεδρίαση προκειμένου, αφενός να συγκροτηθεί σε σώμα με την εκλογή του Προεδρείου και αφετέρου να εκλέξει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκλογής προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου προήδρευσε ο κ. Μ. Πρωτοψάλτης.

Μετά από μυστική ψηφοφορία Πρόεδρος εξελέγει ομόφωνα ο κ. Ευστράτιος Κασιμάτης, Αντιπρόεδρος -ο οποίος προέρχεται υποχρεωτικά από την μείζονα μειοψηφία - εξελέγη η κα. Μ. Κορώνη και Γραμματέας ο κ. Βρ. Πρωτοψάλτης προερχόμενος από την ελάσσονα μειοψηφία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του Προεδρείου ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας έλαβαν τις θέσεις τους και ξεκίνησε η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Για την Οικονομική Επιτροπή, πρώην Δημαρχιακή, ως τακτικά μέλη εξελέγησαν από την πλειοψηφία οι κύριοι Λ. Βέζος, Α. Λαχανάς, Ν. Μεγαλοκονόμος και Μ. Πρωτοψάλτης, ενώ από την μειοψηφία οι Εμμ. Λουράντος και Δ. Φατσέας. Αναπληρωματικοί από την πλειοψηφία εξελέγησαν οι Στ. Βενέρης, Κ. Καρύδη και Γ. Λεοντσίνης, ενώ από την μειοψηφία οι Γ.Δ. Κομηνός και Π.Θ. Πρωτοψάλτης. Πρόεδρος της Επιτροπής με τον Νόμο είναι ο Δήμαρχος, κ. Θεόδωρος Γ. Κουκούλης.

Με το πέρας των διαδικασιών έλαβε τον λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος ευχήθηκε αφ’ενός καλή επιτυχία στο έργο όλων και αφ’ ετέρου γόνιμη συνεργασία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ξεπερασθούν οι πολλές δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο Δήμος μας λόγω της βαθειάς διοικητικής μεταρρύθμισης και της ιδιαίτερα μειωμένης παροχής πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το Κράτος.

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή