Το μέλλον της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας

06/05/2011

Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων υπήρξε μία από τις άπειρες «παράλληλες απώλειες» του Καλλικράτη, αφού ο καινούργιος νόμος άφηνε την επιτροπή μετέωρη.  Διαβάζουμε τώρα στην ιστοσελίδα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Καρύδη ότι πρόκειται επιτέλους να γίνουν οι απαραίτητες προσωρινές ρυθμίσεις.

Στο άρθρο 44 παράγραφος 5 του Νομοσχεδίου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αναφέρεται ότι στην παράγραφο 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέχρι 31.12.2011, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προσαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 272/1985 (Α? 101), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το π.δ. 138/2004 (Α? 99), στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως προς τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας και των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Προσκυνημάτων, που ορίζει το άρθρο 18 του ίδιου π.δ. 272/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνεται και λήγει σε ένα μήνα από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. Οι διατάξεις που αφορούν τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων εφαρμόζονται και για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση της «Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας».

Έτσι καλύπτεται, προς το παρόν τουλάχιστον, το κενό στη νομοθεσία που προκλήθηκε από την εφαρμογή του Καλλικράτη στις αρχές του χρόνου. Η λύση βέβαια είναι προσωρινή, και παραμένει ερώτημα σχετικά με το μέλλον και τον τρόπο διαχείρισης της Εγχωρίου. Το σωστό θα ήταν να ανοίξει το ταχύτερον δημόσιος διάλογος γύρω από το θέμα αυτό, το τόσο κρίσιμο για την μελλοντική πορεία του νησιού, και καλούμε τη δημοτική αρχή να αναλάβει την απαραίτητη πρωτοβουλία.

Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία
Δελτίο Τύπου, 6/5/2011

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή