Γ.Σ Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών

17/02/2014

Αθήνα  10 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Τριφυλλείου Ιδρύματος (Θεμιστοκλέους 5, 8ος όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Απολογισμός δράσης Δ.Σ. του έτους 2013 και διενέργεια ψηφοφορίας για την έγκριση ή μη έγκριση αυτού.
3. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής  Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρείας του έτους 2013.
4. Διανομή προϋπολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2014, συζήτηση επ’ αυτού και ψηφοφορία για την έγκριση του.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί  απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την  Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν σ’ αυτήν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καθηγητής ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ                          Γ. Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή