Νέες θέσεις εργασίας στα Κύθηρα!

09/03/2011

Ενημερώνουμε τους δημότες και φίλους των Κυθήρων ότι ο Δήμος ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών προσωπικό για το 2011 ως εξής:

Α. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
1. Δύο (2)  εργάτες πυροπροστασίας κατηγορίας Υ.Ε (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών.
2. Τρεις (3) εργάτες πυροπροστασίας κατηγορίας Υ.Ε με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών
3. Δύο (2) εργάτες κήπων κατηγορίας Υ.Ε με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών.
4. Έναν (1) χτίστη κατηγορίας Υ.Ε με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8)  μηνών.
5. Έναν (1)  ελαιοχρωματιστή κατηγορίας Υ.Ε με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών.
6. Τέσσερις (4) εργάτες γενικών καθηκόντων κατηγορίας Υ.Ε με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών.
7. Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων, Δ.Ε (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) με διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών.

Β. Προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου
1. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας Τ.Ε 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες,  για την εκτέλεση του έργου «Αποτύπωση και καταγραφή των περουσιακών στοιχείων του Δήμου»
2. Ενός (1) ατόμου κατηγορίας Υ.Ε ειδικότητας γενικών καθηκόντων, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες για την εκτέλεση εργασιών στον τομέα Πυροπροστασίας, Δημοτικού φωτισμού και Δικτύου Ύδρευσης αποκλειστικά για τις ανάγκες των Αντικυθήρων
3. Ενός (1) ατόμου κατηγορίας Υ.Ε ειδικότητας εργάτη καθαριότητας, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών για την εκτέλεση εργασιών στον τομέα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Παραλιών, αποκλειστικά για τις ανάγκες των Αντικυθήρων.

Όσοι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις και έχουν τις σχετικές ειδικότητες, να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις του Δήμου ώστε όταν προκηρυχθούν οι θέσεις που θα εγκριθούν από το υπουργείο των Εσωτερικών, να υποβάλλουν αίτηση αμέσως μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (άρα να έχουν τα χαρτιά τους έτοιμα από τώρα γιατί οι προθεσμίες που δίνονται είναι ελάχιστες), έτσι ώστε οι προσλήψεις να γίνουν με διαφάνεια και αξιοκρατία και να αποφευχθούν άλλες σκοπιμότητες.


Να σημειωθεί ότι η ενημέρωση ελήφθη από τον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολιτεύσεως κο Δημήτριο Φατσέα, ενώ μέχρι σήμερα ο δήμος Κυθήρων δεν μας έχει στείλει όπως οφείλει, καμία ειδοποίηση ή ενημέρωση.

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή