Εκτός οι δήμοι από μίσθωση παραλίας-αιγιαλού

20/06/2014

Μόνο από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία και τους ενδιαφερομένους συνάπτονται οι συμβάσεις της απευθείας παραχώρησης χρήσεων στις παραλίες από 1η Ιουνίου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, με το υφιστάμενο καθεστώς, η απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (τοποθέτηση ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων κ.α.) γίνεται από τους δήμους. Ωστόσο, από 1η Ιουνίου αυτό άλλαξε και η απευθείας παραχώρηση θα συνάπτεται μόνο από τις Κτηματικές υπηρεσίες με ποσοστό ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α.

Επίσης, οι οικείες Κτηματικές Υπηρεσίες θα πρέπει να διενεργούν αυτοψίες κατά τη θερινή περίοδο και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ή άλλοι ιδιώτες έχουν εγκατασταθεί στους χώρους αιγιαλού και παραλίας άνευ μισθώσεως (αδείας) θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

Πηγή:www.capital.gr

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή