Απλούστευση στις Αρδευτικές Γεωτρήσεις

18/10/2011

Παρατείνεται έως και τις 16 Ιουνίου 2012 η προθεσμία αδειοδότησης υφισταμένων αρδευτικών γεωτρήσεων. Έτσι ανακοινώθηκε από το Υποουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ακολουθεί η ενημέρωση από τον ιστότοπο www.palo.gr

Απλούστερες και λιγότερο δαπανηρές διαδικασίες εισάγει η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση έκδοσης άδειας αρδευτικών γεωτρήσεων, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της, ΝΔ Γιάννη Ανδριανού, ο οποίος εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση που αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, "συνιστά γραφειοκρατική περιπέτεια" και προκαλεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση στους αγρότες.

Όπως αναφέρει ο κ. Σκανδαλίδης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που υφίσταται, σε ό,τι αφορά στην έκδοση και ανανέωση των αδειών υδροληψίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει σχέδιο υπουργικής απόφασης προς το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο να απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης και μειώνεται το κόστος ανανεώσεων ειδικά για τους γεωργούς.

"Η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση για τη διαδικασία αδειοδότησης των αρδευτικών γεωτρήσεων, αναμφίβολα διευκολύνει να απλοποιεί τις διαδικασίες έκδοσης άδειας και με την εφαρμογή της καθίσταται ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή η αδειοδότηση, αλλά προωθείται και η καταγραφή των γεωτρήσεων, σε όλη τη χώρα, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του σημαντικότερου φυσικού πόρου", τονίζει ο υπουργός.

Ο κ. Σκανδαλίδης διευκρινίζει ότι "η νέα αυτή ρύθμιση καλύπτει την πλειοψηφία των γεωργών και των αρδευτικών γεωτρήσεων, αφού προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση κατάρτισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για γεωτρήσεις με δυναμικότητα μέχρι 100.000 κυβικά μέτρα ετησίως. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, ότι για τις γεωτρήσεις με αυτή τη δυναμικότητα υποβάλλεται μόνο μία τεχνική έκθεση από το γεωργό ή τον τεχνικό εκπρόσωπό του. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να εμπλακεί μελετητής οποιασδήποτε κατηγορίας, αλλά ο φάκελος της αίτησης αδειοδότησης μπορεί να προετοιμαστεί είτε από τον ίδιο το γεωργό, ή το γεωπόνο που τον συμβουλεύει, ή οποιονδήποτε σχετικό επιστήμονα. Για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100.000 κ.μ. ετησίως, συνεχίζουν να ισχύουν τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία ορθά θέτει υποχρέωση περιβαλλοντικής μελέτης για τις υδατοβόρες γεωτρήσεις, αφού το νερό είναι πολύτιμο αγαθό για όλους. Σε κάθε περίπτωση η όποια τροποποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι θέμα του ΥΠΕΚΑ, του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ".

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνει, ότι η αδειοδότηση γεωτρήσεων αποτελεί υποχρέωση των γεωργών και των υπολοίπων πολιτών, και ως τέτοια δεν είναι δυνατό να επιδοτηθεί από καμία δράση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Διαβεβαιώνει δε, ότι το υπουργείο είναι στη διάθεση των πολιτών και των περιφερειακών υπηρεσιών για να επιλύει τα όποια προβλήματα ανακύψουν.

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή