Χρήσιμες συμβουλές για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

15/12/2009 Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού η Νομαρχία Πειραιά ενημερώνει τους πολίτες καταναλωτές με χρήσιμες συμβουλές και  βασικές οδηγίες για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει των εορτών.
Οι συμβουλές αφορούν μεταξύ άλλων στην προμήθεια κάθε μορφής κρεάτων από την αγορά που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες και κυρίως ως προς την σήμανση τους ανάλογα με την χώρα προέλευσης.
 Για το ίδιο χρονικό διάστημα η Νομαρχία Πειραιά, με γνώμονα την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, έχει ήδη εντατικοποιήσει τους ελέγχους σ΄ όλο το φάσμα της εμπορίας και διακίνησης τροφίμων, ενώ έχουν εκδοθεί ειδικές οδηγίες τήρησης των Γενικών Κανόνων Υγιεινής Εμπορίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης προς τον επιχειρηματικό κόσμο και σε όλο το εργαζόμενο προσωπικό.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι καταναλωτές διαπιστώσουν την ύπαρξη υποβαθμισμένων, ακατάλληλών, αλλοιωμένων και με παραπλανητικές ενδείξεις τροφίμων θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στη Γραμμή Επικοινωνίας με τον Πολίτη της Νομαρχίας στον τετραψήφιο αριθμό 1570 ή απευθείας στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Νομαρχίας Πειραιά, οι οποίες βρίσκονται σε εγρήγορση για άμεση επέμβαση και κάθε χρήσιμη πληροφορία.
    Συγκεκριμένα οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν τα εξής :      
1. Όλα τα είδη των Σφαγίων
Να φέρουν τη Σήμανση Καταλληλότητας ευανάγνωστη (Ωοειδής Σφραγίδα). Τα Ελληνικά Σφάγια φέρουν σφραγίδα χρώματος ΤΥΡΚΟΥΑΖ καθώς και παραλληλόγραμμη σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΛΛΑΣ»
Τα προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης φέρουν επίσης ωοειδή σφραγίδα σήμανσης χρώματος ΤΥΡΚΟΥΑΖ καθώς και παραλληλόγραμμη σφραγίδα της χώρας προέλευσης (π.χ. Γαλλία – Γερμανία κ.λ.π.) όταν έχουν σφαγιασθεί στην Ελλάδα, ενώ όταν έχουν έρθει απευθείας από την Κοινότητα, η χώρα προέλευσης και ο κωδικός εγκατάστασης αναφέρονται εντός της ωοειδούς σφραγίδας.
Τα σφάγια Τρίτων Χωρών φέρουν σφραγίδα σήμανσης ΚΑΦΕ και ξεχωριστή σφραγίδα χώρας προέλευσης (π.χ. FYROM κ.λ.π.), όταν έχουν σφαγεί στην Ελλάδα, ενώ όταν έχουν έρθει απευθείας από τρίτη χώρα, η χώρα προέλευσης και ο κωδικός εγκατάστασης αναφέρονται εντός της ωοειδούς σφραγίδας.
Γενικά τα νωπά κρέατα να διατίθενται υπό ψύξη 2-5 C και τα κατεψυγμένα κρέατα σε θερμοκρασία – 18 ο C
Δεν πρέπει ποτέ να διατίθενται από ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους.
Η σάρκα του κρέατος να είναι σφιχτή και ελαφρώς υγρή
Η μυρωδιά να είναι ευχάριστη, χαρακτηριστική του νωπού κρέατος και όχι οσμή που να φανερώνει αποσύνθεση.
2. Γαλοπούλες - Πουλερικά
Τα σφάγια Γαλοπούλας πρέπει να είναι πλήρως αποπτιλωμένα και απεντερωμένα
Να προέρχονται από νόμιμα σφαγεία
Όλα τα είδη πουλερικών πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κτηνιατρική επιθεώρηση και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας 
3. Άγρια Θηράματα
Φέρουν σφραγίδα σήμανσης καταλληλότητας και αναγράφουν το νούμερο της εγκατάστασης από όπου προέρχονται.
4. Εκτρεφόμενα Θηράματα
Φέρουν σήμα καταλληλότητας και ειδική σφραγίδα ορθογώνια όπου αναγράφεται η ένδειξη «Θήραμα Εκτροφής».
5. Για όλα τα θηράματα ισχύουν οι σημάνσεις προέλευσης (ΤΥΡΚΟΥΑΖ ή ΚΑΦΕ αναλόγως προέλευσης).
6. Εντόσθια
Τα εντόσθια (συκωταριές, έντερα, μπόλιες) δεν πρέπει να παρουσιάζουν μεταβολές στους οργανοληπτικούς τους χαρακτήρες (προσοχή στο χρώμα) και να μην βρίσκονται σε κατάσταση απόψυξης. Σε περίπτωση κατεψυγμένων εντοσθίων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αναγραφή της ημερομηνίας κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.
7. Γαλακτοκομικά προϊόντα
Τα τυριά πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα και η συσκευασία τους να φέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο επισημάνσεις (αρ. έγκρισης εγκατάστασης και ετικέτα με πληροφορίες για το προϊόν)
Η κοπή των τυριών στους χώρους πώλησης θα πρέπει να γίνεται παρουσία του αγοραστή
Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά αντί ζωικού λίπους είναι ΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε ειδικούς χώρους. 
8. Αυγά
Τα αυγά πρέπει να είναι με κέλυφος χωρίς ρωγμές, καθαρά, στεγνά, απαλλαγμένα από εξωτερικές οσμές και να μην είναι εκτεθειμένα στο φως του ήλιου. Το κάθε αυγό πρέπει να φέρει αριθμό έγκρισης εκτροφής (σφραγίδα) με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο να αναφέρονται σε πινακίδα στον πάγκο του πωλητή : η κατηγορία ποιότητας (Α), η κατηγορία βάρους, η ένδειξη μεθόδου εκτροφής, ο κωδικός του παραγωγού και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας επεσήμανε ότι «Με ελέγχους αλλά και διαρκή ενημέρωση των πολιτών συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των καταναλωτών. Γιατί ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι ο καλύτερος σύμμαχος μας στην προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας και απομόνωσης φαινομένων παραπλάνησης και αισχροκέρδειας» και προσέθεσε «Οι έλεγχοι μας για τις γιορτές των Χριστουγέννων εντατικοποιούνται, όπως και κάθε χρονιά, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα που παρουσιάζουν

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή