Δήλωση Στράτου Χαρχαλάκη για τον "Καλλικράτη"

30/04/2010

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με βάση το σχέδιο «Καλλικράτης» του Υπουργείου Εσωτερικών, η Κοινότητα Αντικυθήρων, που στην απογραφή του 2001 έδειξε 39 μόνιμους κατοίκους, συνενώνεται με το Δήμο Κυθήρων, αποτελώντας πλέον έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τίτλο «Δήμος Κυθήρων – Αντικυθήρων», ενώ η πρώην Κοινότητα Αντικυθήρων θα αντικατασταθεί από τη «Νησιωτική Δημοτική Κοινότητα Αντικυθήρων» (άρθρο 2 παρ. 3) με επικεφαλής Αντιδήμαρχο (άρθρο 207 παρ. 1) και πενταμελές συμβούλιο (άρθρο 8 παρ. 3). Η απόφαση αυτή, αναμενόμενη από πολλούς λόγω του πολύ μικρού μόνιμου πληθυσμού των Αντικυθήρων, δημιουργεί νέα δεδομένα για το αυτοδιοικητικό μέλλον της περιοχής μας. Η θέσπιση θέσης Αντιδημάρχου για την πρώην Κοινότητα Αντικυθήρων αποτελεί πρόκληση και πρόσκληση ταυτόχρονα, απαιτώντας από όποιον την αναλάβει γνώσεις σε θέματα αυτοδιοίκησης και θεσμών, δυνατότητα σοβαρής παρέμβασης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαρκή ενασχόληση και ενημέρωση επί των σημαντικών θεμάτων της περιοχής. Ταυτόχρονα, αποτελεί σημαντική ευκαιρία και για τα Κύθηρα, να αναδείξουν τα Αντικύθηρα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσελκύοντας ειδικό τουρισμό (εναλλακτικές δραστηριότητες, φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό κ.λπ.), κάτι που θα συμβάλει στην αναβάθμιση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος και για τα ίδια τα Κύθηρα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους, και κυρίως από τους φορείς των Κυθήρων, ότι τα Αντικύθηρα δεν είναι και δεν πρέπει να γίνουν «ο μικρός κακός αδελφός», αλλά να δοθεί σημασία στο μικρό νησί, που τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 1999-2000 και μετά, έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου, έχει αναπτύξει τις υποδομές του και έχει τη δυνατότητα πλέον, με τις κατάλληλες πολιτικές και δράσεις, να αποφύγει τον κίνδυνο της ερήμωσης που, δυστυχώς είναι ορατός.

Χρέος της νέας Δημοτικής Αρχής Κυθήρων-Αντικυθήρων αλλά και του αρμοδίου για τα Αντικύθηρα Αντιδημάρχου και συμβουλίου, που θα αναδειχθούν από τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του Νοεμβρίου 2010, είναι να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή μας, με βιώσιμες μακρόπνοες πολιτικές και όχι με αποσπασματικές αποφάσεις, που γίνονται μόνο για το παρόν και δεν εγγυώνται το μέλλον. Οι πολίτες των Κυθήρων και Αντικυθήρων διεκδικούν και δικαιούνται ένα μέλλον με αναπτυξιακή προοπτική, με συνολική ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής και με ριζική βελτίωση της καθημερινότητας σε κάθε τομέα. Με ενδιαφέρον λοιπόν, θα περιμένουμε τις προτάσεις των υποψηφίων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας σε αυτά τα θέματα. Ο δημόσιος διάλογος που θα ανοίξει τους επόμενους μήνες θα αποτελέσει την καλύτερη αφορμή για μια ευγενή και με επιχειρήματα ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα της ανάπτυξης και του μέλλοντος των δύο νησιών μας.Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή