Το Σπηλαιολογικo Σχέδιο του Τσιριγου"

09/02/2012

Το σχέδιο της "Σπηλαιολογικής του Τσιριγου" διοργανώθηκε από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (HSSDoNG), με τη συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Τμήμα Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας. Ο στόχος του έργου είναι η τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη και διεπιστημονική έρευνα για σπηλιές νησιού των Κυθήρων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, τρεις διερευνητικές αποστολές οργανώθηκαν στο νησί, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2009, Απριλίου 2010 και Απριλίου 2011. 34 σπηλαιολόγοι και επιστήμονες συμμετείχαν στις αποστολές. Περισσότερα από 50 σπήλαια, κρύπτες και υποβρύχια σπήλαια έχουν τεκμηριωθεί.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έγιναν πολύτιμες παρατηρήσεις στους τομείς της γεωλογίας, της βιολογίας, της αρχαιολογίας και της τοπικής πολιτιστικής ιστορίας.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αυτών ερευνών της DONG του H.S.S. στο νησί των Κυθήρων δημοσιεύθηκαν ως μια προκαταρκτική έκθεση, σε μια ειδική έκδοση.

Επιπλέον, οι συντονιστές του έργου και οι εταίροι του έργου έχουν συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια προκειμένου να παρουσιάσει και να προωθήσει το έργο του σπηλαιολογικού Κυθήρων.

Κύρια Μελλοντικός στόχος του προγράμματος είναι να συνεχίσει την τεκμηρίωση, την έρευνα και τη μελέτη των μορφών σπηλιά του νησιού, καθώς και την προώθηση των θεματικών εκδόσεων σε κάθε τομέα της έρευνας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Τελικός στόχος του έργου είναι η προώθηση του φυσικού πλούτου του νησιού Κύθηρα.

Περισσότερες πληροφορίες για το το Σπηλαιολογικo Σχέδιο του Τσιριγου" θα βρείτε στην κάτωθι ζεύξη:
http://www.kytheraspeleoproject.com/

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή