Ανακοίνωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμού

14/09/2010

Αγαπητέ Κτηνοτρόφε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την έναρξη λήψης αιτήσεων για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα. Επειδή αυτά τα επενδυτικά σχέδια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και ουσιαστικά για την κτηνοτροφία του τόπου μας, Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ θεώρησε σκόπιμο να φροντίσει για την ενημέρωσή σας εγκαίρως.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορεί να είναι:

(α) Κτηνοτρόφοι, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι:
- Υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ,
- Δεν είναι συνταξιούχοι κανενός ταμείου (εσωτερικού ή εξωτερικού),
- Δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης,
- Έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
(β) Εταιρείες, που υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Να είναι κτηνοτρόφοι, που διαθέτουν (μόνοι τους ή μαζί και με την σύζυγο) τουλάχιστον 145 ενήλικα θηλυκά αίγες ή πρόβατα, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2009, ή

3. Να είναι κτηνοτρόφοι που διαθέτουν τουλάχιστον 75 ενήλικα θηλυκά πρόβατα και να αποδεικνύεται ότι το 2009 παρέδωσαν τουλάχιστον 60 κιλά γάλα ανά προβατίνα. Εξαιρούνται από την πιο πάνω προϋπόθεση (3.) οι :
- Κτηνοτρόφοι των Νησιών (πλην Κρήτης και Εύβοιας), και
- Δικαιούχοι του Μέτρου 112 του ΠΑΑ (νέοι γεωργοί)

4.α. Θα πρέπει να προσκομίσουν Άδεια Λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στον φάκελο, κατά την πληρωμή της ενίσχυσης.

4.β. Εάν δεν υπάρχει Άδεια Λειτουργίας, πρέπει η πληρωμή της ενίσχυσης να γίνει σε δύο δόσεις-αιτήματα, ώστε με το πρώτο αίτημα να υποβληθεί η Άδεια Ίδρυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Είναι αποκλειστικά οι εξής:

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αγορά και εγκατάσταση αμελκτικής μηχανής,
2. Η κατασκευή – βελτίωση - επέκταση - διαμόρφωση χώρου σε αμελκτήριο και τουαλέτα. Επίσης η αγορά πλατφόρμας για την τοποθέτηση του αμελκτικού συγκροτήματος,
3. Η αγορά παγολεκάνης,
4. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων,
5. Η αγορά γεννήτριας πετρελαίου,
6. Η αγορά μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε ζωοτροφές,
7. Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι 3 σιλό, συνολικής χωρητικότητας μέχρι 40 κυβικά μέτρα,
8. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα, θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου,
9. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού,
10. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 26η Ιουλίου 2010
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31η Μαρτίου 2011
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων: ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://msb.agrotikianaptixi.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας.

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή