Ανακοίνωση για "Αυτοκόλλητα Ενοικιαζομένων"

06/06/2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ
                                                                                            
28 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ. 846

Προς : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 
ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ.

Κατόπιν  επιστολών Σωματείων προς την ΣΕΕΔΔΕ για την επιστροφή χρημάτων των μελών που προμηθεύτηκαν το αυτοκόλλητο, σας αποστέλλουμε την απάντηση της ΣΕΕΔΔΕ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Κατερίνα Δεμέστιχα                                                Δέσποινα Παπούλι

                                                                            
Προς Ομοσπονδίες μέλη της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ.Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης 27283/2014 που περιλάμβανε την διαδικασία έκδοσης του αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων και επειδή δεχθήκαμε μηνύματα από συναδέλφους για επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Το αυτοκόλλητο θεσπίστηκε με την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων κλπ», η οποία προστέθηκε δυνάμει της παρ. 1 άρθρου 41 του ν. 4308/2014 (Α’ 251). Σύμφωνα με αυτή προβλέφθηκε η υποχρέωση των επιχειρήσεων ορισμένων μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, ήτοι τωνκαταλυμάτων της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, να επικολλούν σε κάθε δωμάτιο αυτών ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας, με ορισμένους όρους και διαδικασία.
Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 4276/2014 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 27283/29.12.2014 του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ Β’ 3684), η οποία καθόρισε την διαδικασία έκδοσης του αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 4276/2014.

Η συγκεκριμένη απόφαση καταργήθηκε με την νέα Υπουργική Απόφαση 9299/8-5- 2015 (ΦΕΚ Β’ 921), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 25η Μαΐου ε.ε. Όπως είναι  γνωστό, στην εγχώρια έννομη τάξη, ο νόμος παράγει τα αποτελέσματά του από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι αναδρομικά.
Δεδομένου αυτού, όσα αυτοκόλλητα έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση της συγκεκριμένης  Υπουργικής Απόφασης, έχουν εκδοθεί νόμιμα και με βάση ισχύον πλαίσιο. Κατά συνέπεια, πρέπει να τηρούνται τα σχετικά αρχεία τόσο από τις Ομοσπονδίες όσο και από τους Συλλόγους μας και τα εκδοθέντα αυτοκόλλητα να φυλάσσονται από τις επιχειρήσεις μέλη μας, καθώς αποτελούν στοιχείο ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Η διαδικασία που ίσχυσε μέχρι την 25η Μαΐου δεν διαγράφεται, ούτε ακυρώνεται αναδρομικά, οπότε δεν υφίσταται επιλογή ούτε για διαγραφή των αρχείων, ούτε για επιστροφή χρημάτων, ούτε για καταστροφή των χορηγηθέντων αυτοκόλλητων.

Σε συνέχεια αυτών, πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι ο σχετικός εξουσιοδοτικός νόμος για τα αυτοκόλλητα νόμιμης λειτουργίας (άρθρο 2 ν. 4276/2014) δεν έχει ακόμη καταργηθεί, οπότε δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή στο άμεσο ή έμμεσο μέλλον να επανεκδοθεί μία ανάλογη Υπουργική Απόφαση που να επαναφέρει την διαδικασία.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,Για το Δ.Σ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δείτε όλα τα νέα

Κορυφή