Εθνικοί Αριθμοί Άμεσης Ανάγκης

Ευρωπαϊκός Αριθμός Εκτάκτου Ανάγκης
(κλήση από σταθερό τηλέφωνο η κινητό ακόμη και χωρίς κάρτα sim) 
112
Πυροσβεστική
199
Αστυνομία – Άμεσος Δράση 100
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής
1033
Πρώτες Βοήθειες Ε.Κ.Α.Β.  166
Λιμενικές Αρχές 108
Δίωξη Ναρκωτικών
109
Τουριστική Αστυνομία 171

Δασική Προστασία
1591
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία
14944
Γιατροί Εκτάκτου Ανάγκης
1016
Κέντρο Δηλητηριάσεων
2107793777
Πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου
11888
Τουριστικές Πληροφορίες
172
Δρομολόγια
14944
Κοινωνική Φροντίδα
197
Αστυνομία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
210 3536924
Πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου
11888
Τηλεγραφήματα 136
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
2103531000 www.aia.gr
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
185 www.oasa.gr
Λιμεναρχείο Πειραιώς
2104593000
2104511310
www.hcg.gr
Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ)
210 5124910 www.ktel.org
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
1110 www.ose.gr
Συνήγορος του Πολίτη
210 7289600 www.synigoros.gr
Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή
1520 www.ypan.gr
 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
1564 www.kep.gov.gr
Ελληνικά Ταχυδρομεία
800 11 82000
Γραφείο Ενημέρωσης για Ευρωπαϊκά Θέματα
2104190455


Ε.Λ.Π.Α Οδική Βοήθεια 10400
EXPRESS SERVICE Οδική Βοήθεια 1154
HELLAS SERVICE Οδική Βοήθεια 1057
INTERAMERICAN Οδική Βοήθεια 1168
INTERSALONICA Οδική Βοήθεια 11655
Ο Καιρός
14944
Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού +30 2108707000 www.eot.gr
Ινστιτούτο Καταναλωτών (IN.KA)
11721 www.inka.gr

Δείτε όλα τα άρθρα

Κορυφή