Ακολουθία της Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων

Σας παρουσιάζουμε μία σπάνια έκδοση η οποία περιέχει την Ακολουθία της Μυρτιδιωτίσσης και η οποία αναφέρει στο εξώφυλλο: «εις το υπερφυές Θαύμα, όπερ ενήργησε δια της πασέπτου Θείας Εικόνος αυτής, της επιλεγομένης Μυρτιδιωτίσσης εν τη νήσω Κυθήρων, ότε τον Παράλυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρας της αγίας αυτής Κοιμήσεως». Την ακολουθία συνέθεσε ο Σωφρόνιος Πάγκαλος, Επίσκοπος Κυθήρων τον 17ο αιώνα. Πρόκειται για την δεύτερη τυπωθείσα στην Κωνσταντινούπολη έκδοση επί εποχής Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου, εν έτει 1811. Η έκδοση  αυτή φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατεβάστε την έκδοση σε μορφή .PDF από την αριστερή στήλη λήψεων.Δείτε όλα τα άρθρα

Κορυφή
  • …και κάτου από τους άξενους τους ουρανούς, το πλοίο Απόμεινε ακυβέρνητο στο κύμα τ’ αφρισμένο (Ταξίδι στα Κύθηρα, Κώστας Ουράνης 1690 – 1953)