Πληθυσμιακά Στοιχεία Κυθήρων

Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα δεν είναι επίσημα. Προέρχονται από σχετική βιβλιογραφία. Ακριβή μπορούν να χαρακτηριστούν τα στοιχεία των απογραφών του ελληνικού κράτους, ενώ για τα πριν το 1864 στοιχεία απαιτείται έρευνα στα βενετικά και αγγλικά αρχεία.

Πίνακας πληθυσμού νήσου Κυθήρων

424 π.Χ
10.000 εκτίμηση
1545
1850
1563
3000
1578 
3262
1583
4173
1589
5046
1724
5508
1753
6344
1760
6071
1770
3162
1784
6958
1788
7581
1797
8000

1804
9000

1805
7100

1806
7000

1808
9000

1814
9231

1825
10343

1826
13020

1836
8630

1853
12888

1857
13256

1860
13742

1862
14500
1870
10637

1879
13259

1889
10920

1896
12306

1907
13102

1920
9709

1928
8891

1940
9178

1946
7680
1950
6892
1951
6500

1961
5518

1971
4083

1981
3469

1991
3091

2001
3532

1971
4083

2011
-


Πίνακας Απογραφής 2001 νήσου Κυθήρων


2001
2011
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
3.532
Δ.Δ.Κυθήρων
686
Δ.Δ.Αρωνιαδίκων
95

Δ.Δ.Καραβά
280

Δ.Δ.Καρβουνάδων
274

Δ.Δ.Κοντολιανίκων
173

Δ.Δ.Λιβαδίου
390

Δ.Δ.Λογοθετιανίκων
118

Δ.Δ.Μητάτων
191

Δ.Δ.Μυλοποτάμου
109

Δ.Δ.Μυρτιδίων
129

Δ.Δ.Ποταμού
707

Δ.Δ.Φρατσίων
132

Δ.Δ.Φριλιγκιανίκων
248


Δείτε όλα τα άρθρα

Κορυφή
  • …και κάτου από τους άξενους τους ουρανούς, το πλοίο Απόμεινε ακυβέρνητο στο κύμα τ’ αφρισμένο (Ταξίδι στα Κύθηρα, Κώστας Ουράνης 1690 – 1953)